Category Archives: List đam mỹ

List Đam Mỹ Nhất Thụ Lưỡng Công

Mới update: chữ Tím

Update: 04/07/2013

#

A

B

C

D

H

K

 • Kha Nam (hoàn)
 • Khách Điếm Lão Bản: Chính Văn 01 02 03 04 (Từ Chương 26) 05 (từ chương 40) Complete, Phiên Ngoại 01 02 (hoàn)

L

M

 N

P

S

T

V

List Đam mỹ Phụ tử

Mới update: chữ CAM

Update: 19/04/2013

#

A

B

C

D

H

K

L

M

N

P

Q

S

T

R

U

V

X

Y

List Đam mỹ Nhân thú.

Sau 1 thời gian mất tích, giờ ngoi lên thấy 1 đống, update muốn khùng luôn ;^;

Mới update: chữ Tím

Update: 17/08/2016

A

B

C

D

G

H

L

 • Lang ái hệ liệt
 1.  Lang Ái Tự Hỏa (quyển 1) + Lang Hậu Truyền Kỳ (quyển 2) (hoàn) private
 2. Tiểu lang tướng quân (hoàn) private
 3. Ma chi luyến + Đầu lang tống báo  (hoàn)

M

N

P

T

 • Thánh quốc thần thú hệ liệt
 1. Ái Đích Báo Báo + Cấp Ngã Báo Báo (hoàn)
 2. Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ (hoàn) private
 3. Xà Ngã Kỵ Thùy (hoàn)

 V

Q

 • Quỷ dị tập đàm
 1. Quỷ dị tập đàm chi mai thụ tinh (hoàn)
 2. Quỷ dị tập đàm chi thú (hoàn)
 3. Quỷ dị tập đàm chi mộng ma (hoàn)
 4. Quỷ dị tập đàm chi long quyết
 5. Quỷ dị tập đàm chi dưỡng thi nhân

X

List Đam Mỹ Võng Du

haiz, dạo này ít võng du quá chời, ai biết truyện gì mới làm ơn chỉ cho Diễm nha~~~~~~ *uốn éo*

Mới update: chữ TÍM

Update: 10/11/2013

*đúng 1 tháng mới úp được vài truyện mới T^T *

A

B

C

D

H

K

L

M

N

P

Q

S

T

U

V

X

TRUYỆN VIỆT